Kimono Menu

KIMONO KIMONO

OUR ESSENCE

Treat your palate to a modern, dynamic Japanese experience using fresh, locally sourced ingredients.

Filtration
Noodles Noodles
Salads Salads
Soups Soups
NIGIRI NIGIRI
Maki Maki
Sashimi Sashimi
Platters Platters
Sides Sides
Beverages Beverages
BAOS & BURGERS BAOS & BURGERS
DON DON
DESSERTS DESSERTS
Filtration
Noodles Noodles
Salads Salads
Soups Soups
NIGIRI NIGIRI
Maki Maki
Sashimi Sashimi
Platters Platters
Sides Sides
Beverages Beverages
BAOS & BURGERS BAOS & BURGERS
DON DON
DESSERTS DESSERTS
kimono
Authentic Japanese Noodles 330, 346, 354, 312 kcal

Noodles, Your choice of protein, Vegetables, Seaweed, and Kimono Signature Sauce

55 SR